• “Tuấn Hiếu nhà mình rất thích các hoạt động tại Sol Art” - Chị My - mẹ Tuấn Hiếu - học sinh lớp Hợp xướng và Nghệ thuật sống.

Cảm nhận của chị My,mẹ Tuấn Hiếu về Sol Art
17 July 2012