- Lớp học thân thiện, cơi mở, thoải mái. Tôi đã được cung cấp các thông tin cần thiết để dạy dỗ con ngoan hơn, tốt hơn....

Cảm nhận của chị Nguyễn Huyền Trang- Ngân hàng VIB về lớp Sol Pumpkin
21 June 2012

Tuyển sinh Đăng ký