Tine nhà mình bị tăng động - giảm tập trung, thế mà lần đầu tiên mình cho con đến trường Solart, mình vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tine ngồi chăm chú trong lớp học vẽ của cô Hà tới gần 1 tiếng đồng hồ, vô cùng hứng khởi vì không phải vẽ bằng bút mà vẽ bằng phấn lên giấy đen rồi dùng đầu ngón tay tán màu

Về bé Tine
18 May 2012

Tuyển sinh Đăng ký